VOLTAR

Nos ultimos tres anos desmatamento na Amazonia equivale a 11 porcento do total desmatado desde 1500.